Mænd og kvinder har mange ting tilfælles, for vi er alle mennesker og går igennem lignende ting. Men der er også nogle vigtige forskelle, og det er især noget man mærker, når man er i et fast parforhold. Især for mænd kan det være svært at sætte sig ind i kvindens tankegang. Forstå din kvindes seksualitet og opnå et bedre forhold – vi viser hvordan.

Følelser og sex

Normalt har mænd og kvinder et lidt forskelligt forhold til sex. Mange mænd har lysten hver dag, og det afhænger ikke altid af følelser, men tit bare af et fysisk behov. Det sker også for kvinder, men her spiller følelserne alligevel en noget større rolle.

For at give et eksempel, så bruger mænd ofte sex som en metode, hvorpå de kan komme ind til deres indre følelser. Mænd er ofte romantiske lige efter aktionen i soveværelset er overstået. For kvinder er det ikke helt det samme, hvis vi skal tro de førende sexologer: Her betyder den følelsesmæssige forbindelse meget, og mange kvinder har det svært ved at åbne ordentligt op og få tilstrækkelig sexlyst, hvis ikke følelserne først er på plads. Manglende sexlyst hos kvinder kan altså skyldes mangel på følelsesmæssigt nærvær.

I et parforhold kan man opnå et langt bedre liv i soveværelset ved at være kærlige ved hinanden og få styr på følelserne, således begge er tilpasse med hinanden og har et nært forhold, hvor sex kommer som noget naturligt og ikke som noget der skal kæmpes for.

Ansvar og kønsroller

Udover forskellene når det gælder følelser og sex, så er mænd og kvinder også lidt forskellige i ansvar og kønsroller. Men det kan være svært at se i samfundet, så det er ofte noget, man først bemærker i et forhold, når man rent faktisk bor med en partner.

Mænd føler et stort ansvar for at passe på partneren og for at imponere partneren. Kvinder føler et større ansvar for at der er tæthed og forbindelse i forholdet – og det gælder især, hvis der også er børn, hvor kvinder jo har en naturlig tendens til at sætte ansvaret som mor større end noget andet.

Hvis et forhold skal være succesfuldt, så er det vigtigt, at begge parter hver især har noget ansvar. Det er også vigtigt, at der er styr på kønsrollerne i den forbindelse, at manden skal kunne føle sig som en mand, og at kvinden ligeledes skal føle sig som en kvinde. Man kan få hinanden til at være tilpasse ved at lade partneren udfolde sig med interesser og med de ansvar, man hver især ønsker at tage.

Sådan kommer I tættere på hinanden

Mere kommunikation, mere tid sammen, og mere opmærksomhed. På den måde kan ethvert parforhold blive bedre, da det netop handler om at kende hinanden og at udvikle sig sammen. Vi er forskellige, og de forskelle skal kendes og respekteres, mens vi også er ens på utroligt mange måder.