Med funktionel medicin vurderer man ikke blot isolerede symptomer, når patienter skal diagnosticeres og behandles. I stedet undersøger man årsagen til symptomerne. 

Funktionel medicin søger svar på, hvorfor noget er gået galt. Hvorfor er du forstoppet? Eller hvorfor er du deprimeret? Uanset hvad diagnosen lyder på, undersøges det, hvad der forårsagede ubalancen, og hvordan der kan rettes op på det igen. 

Det er en omfattende tilgang, der gør det muligt at forstå symptomerne, og hvordan kroppen er forbundet. Dette kan være en stor hjælp, når dine problemer ikke blot skal lindres kortvarigt med traditionel medicin. Bliv klogere på tilgangen og behandlingen herunder. 

Hvad er funktionel medicin? 

Funktionel medicin er en tilgang mod kroniske lidelser, som har fokus på at behandle årsager fremfor symptomer. Det sker gennem kost, tilskud og livsstilsændringer. 

I den vestlige verden er underernæring paradoksalt nok ganske udbredt grundet utilstrækkelig diversitet i næringen. Dette kan påvirke kroppens indre miljø og igangsætte en række af kemiske reaktioner. 

Det er et udbredt problem, at patienter med kroniske problemer ikke får tilstrækkeligt med hjalp i det etablerede sundhedssystem. Symptomer som stofskifteforstyrrelser, hovedpine eller mave-tarmproblemer er alt sammen påvirket af vores kost og livsstil.

Kort sagt er målet med funktionel medicin at finde ud af, hvorfor noget ikke fungerer optimalt hos den enkelte. 

Hvordan adskiller funktionel medicin sig fra almen medicin? 

Som nævnt fokuserer funktionel medicin i langt højere grad på hele kroppen og ikke blot et enkelt område eller symptom. Hvis du eksempelvis har problemet med dit stofskifte, vil man indenfor traditionel behandling blive tilbudt stofskiftehormoner. 

Med funktionel medicin kigger man også på alle de systemer, som påvirker dit stofskifte. Der er altså tale om en langt bredere behandling, der skal optimere forholdene, så kroppen kan genvinde sine funktioner. 

I udgangspunktet anvendes der i behandlingen naturmedicin som kost og livsstilsændringer i eventuelt kombination med læger og almen medicin. Det skal derfor ikke ses som en erstatning af den traditionelle medicin, men som et supplement. 

Hvordan foregår behandling med funktion medicin? 

Et typisk behandlingsforløb starter med en grundig samtale, hvor patienten fortæller om sine problemer, mens der bliver spurgt ind til andre faktorer i patientens liv. 

Intervallet mellem første og anden konsultation vil som regel være kort, hvorefter der går længere tid mellem hver gang, da der sættes tilgang i gang, der kræver tid. I gennemsnit går der omkring fire uger mellem hver konsultation. Derimellem kommer der mindre ting, som klares over telefonen eller på mail.

Selve behandlingen tager udgangspunkt i patientens helbredshistorie, livsstil og symptomer, som er afgørende for, at behandleren forstår de fysiologiske processer og kan rådgive til ændringer af kost, livsstil eller noget tredje. 

Kost- og livsstilsændringer kan virke indgribende, da en stor del af vores hverdag er styret af rutiner. Men det er disse ændringer, der være første skridt mod en forbedring i din tilstand, og med tiden oplever mange, at det bliver en lærerig og givende proces. 

Funktionel medicin i kombination med osteopati

En kombination mellem funktionel medicin og osteopati kan i mange tilfælde være ganske brugbart, da det er en fordel, at funktionel medicin understøtter systemet kemisk, mens den mekaniske del bliver undersøgt via osteopatien.