Ens øjne er nogle af de vigtigste organer, som man har. Derfor er det også vigtigt, at vi passer godt på dem. Dette kan gøres på flere måder.

I dag kigger vi mere og mere ind i en skærm, som kan være hårdt og give irriterende øjne. Dette er ikke alvorligt, og går som regel væk af sig selv, hvis man følger nogle simple råd, som herunder.

  • Giv dine øjne nogle pauser væk fra skærmen. Kig fx ud ad vinduet eller hold blot fem minutters pause fra skærmen. Du kan også gå dig en lille tur, som har den sidegevinst at både give dig noget frisk luft og motion.

  • Tilpas lysstyrken. Mange computer og telefoner tilpasser sig automatisk til omgivelserne. Lyset på skærmen skal helst være i nogenlunde samme niveau, som lyset omkring dig.

Ellers er det også altid en god idé at jævnligt gå til nogle synstest, så man i god tid kan få afsløret eventuelle øjensygdomme.

Lider du af AMD?

Der findes dog også nogle mere alvorlige øjensygdomme, som ikke bare sådan lige kan gå væk med at følge overstående råd. AMD er noget, som rammer mange mennesker gennem livet. I daglig tale kaldes AMD ofte for alderspletter på nethinden. AMD er en ophobning af affaldsstoffer, som medfører mangel på blodforsyning til nethinden. Du vil opleve sygdommen, som forskellige grader af synsforringelse, bl.a. hvor store dele af synsfeltet er tåget. Våd AMD er en forværret udgave af den tørre AMD, som gør lidelsen mere aggressiv.

Våd og tør AMD er en af de hyppigste årsager til synstab i Danmark. Heldigvis findes der måder hvorpå man kan behandle dette med AMD behandling, hvor man behandler med infrarødt lys for at forbedre nethindens funktion. Våd AMD Behandling er en mild behandlingsmetode, som de tilbyder på specialklinikken Borgå.