Mange mennesker, især ældre, har problemer med blodtrykket. Dette kan skyldes mange ting, men ofte er en usund livsstil årsagen. Hvis du ofte tænker på, hvad et normalt blodtryk er, kan du få dette at vide i nedenstående artikel. Her nævner vi desuden andre brugbare informationer i forbindelse med målingen af dit blodtryk, samt hvordan din livsstil påvirker blodtrykket.

Find oplysninger om disse emner i artiklen:

  • Et normalt blodtryk
  • Værdiernes betydninger ved måling af blodtryk
  • Måling af blodtrykket derhjemme
  • Din livsstil påvirker blodtrykket

Et normalt blodtryk

Et normalt blodtryk ligger på 120/80. Hvis du har et blodtryk på 140/90 eller højere, har du et forhøjet blodtryk. Et blodtryk kan samtidig være for lavt, men der er ikke opstillet nogen nedre grænse i denne forbindelse. Dit blodtryk vil være for lavt, hvis du oplever symptomer såsom svimmelhed, sortnen for øjnene og besvimelse. Oplever du ikke nogle af disse symptomer, er dit blodtryk ikke for lavt, også selvom tallet på apparatet viser en ganske lav måling.

Værdiernes betydning ved måling af blodtryk

Når du måler dit blodtryk, viser der sig tre forskellige tal på blodtryksmålerens display. Disse tre tal er det systoliske tryk, det diastoliske tryk og pulsen.

Systolisk tryk er det øverste tal på displayet, som også kaldes for det høje blodtryk. Trykket er det maksimale tryk, som er i en pulsåre, lige når hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i pulsårene.

Diastolisk tryk er det nederste tal på displayet, også kendt som hviletrykket. Trykket er det laveste tryk, som blodet udøver på pulsårens væg, lige idet hjertet slapper af mellem to slag, og blodet strømmer frit.

Det tredje og nederste tal på displayet er pulsen. Hvis din hvilepuls er under 50 eller over 90, eller er den ofte uregelmæssig, bør du få en tid hos lægen for at nævne det.

Sådan måler du dit blodtryk derhjemme

Det er både nemt og hurtigt at måle dit blodtryk indenfor hjemmets rammer.

Sørg inden målingen af blodtrykket for at undgå at ryge i cirka 30 minutter. Det er ligeledes en god idé at holde dig i ro i 5-10 minutter inden målingen. Armen, som du måler på, skal desuden være fri for tøj, og manchetten skal sidde direkte på huden. Sørg endvidere for at sætte manchetten et par centimeter over albuen, så den kommer til at sidde i samme højde som dit hjerte. Manchetten skal hverken sidde for stramt eller for løst. Dette kan du teste ved, at du uden problemer kan sætte en finger op inde under manchetten.

Under målingen af dit blodtryk er det vigtigt, at du hverken taler eller bevæger dig. Sid blot stille og roligt på en stol og placér armen på et bord eller på et armlæn.

For at opnå den mest nøjagtige måling skal du sørge for at måle dit blodtryk to gange om dagen, eksempelvis morgen og aften. Mål ligeledes blodtrykket tre gange i træk med fem minutters mellemrum og tag herefter gennemsnittet af de tre målinger. På denne måde får du det mest nøjagtige resultat.

Din livsstil påvirker blodtrykket

Dit blodtryk vil altid ændre sig, efter hvad du foretager dig på et bestemt tidspunkt af døgnet. Derfor er det ikke unormalt eller farligt at have et højere blodtryk end det angivet ovenfor, når du eksempelvis er ude på en løbetur. Er der omvendt tale om et forhøjet hvileblodtryk, kan dette være farligt og skal tages alvorligt. Den rette kost og ernæring, motion samt rygestop kan dog spille en celtral rolle, hvis målet er at opretholde eller skabe et normalt blodtryk.